SEKUNDASvět celebrit, svět kuriozit

Italský kněz rozesílá úryvky z Bible pomocí „esemesek“

Nové technologie zasáhly téměř každou oblast lidského života. Italský kněz se rozhodl přimět své „ovečky“, aby se k Bohu modlily i mimo pravidelné bohoslužby v kostele jednoduchým a jistě velmi účinným způsobem: každý den rozesílá na telefonní čísla několika desítek farníků, uložených v paměti počítače, odkazy z Bible, které podle farářova názoru nějakým způsobem korespondují s aktuálním děním ve světě, ale i informace o obsahu příští bohoslužby a podobně. Duchovní Paolo Zago z Milána tvrdí, že „esemesky“ mají v jeho práci a především pak v komunikaci s věřícími velký význam. Kněz se domnívá domnívá, že prostřednictvím nové technologie obrátí na křesťanství řadu nových příznivců, zejména z řad mladých sympatizantů. „Dávno pryč jsou časy, kdy cokoliv nového bylo dílem ďábla, a tím pádem ostře zavrhováno. Církev musí jít s dobou, ať se jí to líbí nebo ne,“ prohlašuje rezolutně Zago. Každá z farářových textových zpráv začíná stejně: „Pokud chces zmenit svet, zacni u sebe.“ „Začátek každé ´esemesky´ je vždy totožný. Pak věřícím v krátkosti napíši, co by měli během dne pro svoji víru udělat a odkáži je na příslušné pasáže v Bibli, odkud mohou čerpat. V případě, že se blíží bohoslužba, uvádím ve zprávě také pasáže, ze kterých se bude citovat,“ popisuje obsah zpráv Paolo Zago. Podle kněze se tak daleko více lidí do Bible opravdu podívá. „Pokud každodenně někoho na něco upozorňujete, pak je celkem pravděpodobné, že si to jednou zapamatuje a časem mu to bude připadat jako samozřejmost. Navíc si ´esemesku´, ve které jsou obsaženy i úryvky z Bible, můžete přečíst třeba v metru, v práci nebo na nákupech.“

Další články této kategorii: Internet , Ze života