SEKUNDASvět celebrit, svět kuriozit

Zkoušky posunuty kvůli mistrovství

V Saudské Arábii ministr školství rozhodl, že závěrečné zkoušky budou posunuty, aby si fanoušci ze školních lavic mohli do sytosti užít fandění. Pro školy základní až vysoké ministr připravil časové změny ve výukových plánech, aby si Mistrovství světa ve fotbale mohli všichni žáci dostatečně užít. Ministr se vyjádřil v tom smyslu, že by byla škoda, kdyby si studenti nechali takovouto velkou událost zkazit učením se na testy. Také by určitě jistou újmu utrpěly výsledky zkoušek, protože by žáci zdaleka nevěnovali veškerou pozornost studiu a více času by trávili před televizí. Všechno studentstvo bude skládat zkoušky místo koncem června až na začátku července.

Další články této kategorii: Ze života